Leonclifton.cz - reklama

Kuděj, Zdeněk Matěj [=Kuděj, Zdeněk Marian]

Kuděj, Zdeněk Matěj [=Kuděj, Zdeněk Marian]
Životopisná data
 • * 24. listopadu 1881 Hořice v Podkrkonoší, † 8. srpna 1955 Litomyšl
 • Vlastním jménem Zdeněk Marian Kuděj. Pocházel z rodiny stavebního inženýra, který pracoval na stavbě železnic a byl nucen stále se stěhovat; odtud pravděpodobně pramenily Kudějovy budoucí sklony k tuláckému životu.
 • Studia na gymnáziu v Praze a Příbrami ukončil v septimě a začal pracovat jako lékárnický praktikant v Pacově a v Sadské. Ještě před složením farmaceutické zkoušky byl odveden na vojnu, z níž však byl záhy propuštěn pro předstíranou duševní chorobu. 1903 v Hamburku vyhrál v kartách lodní lístek a odjel do USA, kde se živil nejrůznějšími příležitostními pracemi (dělník, laborant, umývač nádobí, farmář, plavčík, kovboj, zlatokop aj.). 1905 se v San Francisku podílel na záchranných pracích po zemětřesení, jako tramp prošel a projel značnou část USA a Kanady, načas se zachránil před bídou v Armádě spásy. Po návratu (1909, na lodi vezoucí do Evropy dobytek) pracoval v Praze jako zednický přidavač a začal své americké zážitky literárně zpracovávat. Sblížil se se skupinou pražské umělecké bohémy, soustřeďující se kolem J. Haška (J. Lada, E. A. Longen, F. Sauer, F. Langer, J. Panuška a další). 1912 podnikl cestu do Ruska, kde byl velmi záhy v Kyjevě zatčen a po půlroční vyšetřovací vazbě vypovězen ze země (Hostem u baťušky cara). 1913-14 podnikl s J. Haškem a přáteli řadu toulek po Čehách (Ve dvou se to lépe táhne).
 • Za války pro zdravotní obtíže narukoval až 1917; sloužil jako vojenský písaž v Berouně, Rumburku a ve Vídni (u biskupa vojenské služby), poté byl superarbitrován pro předstíranou dušení chorobu. 1919 poprvé v životě přijal stálé zaměstnání: stal se tajemníkem Klubu českých turistů a redaktorem Armádního bulletinu. Po několika měsících toto zaměstnání opustli a věnoval se pouze novinářské, literární a překladatelské činnosti. Ve 20. letech prožil několik roků na Podkarpatské Rusi, nejvíce si však oblíbil Českomoravskou vysočinu, zejména kraj kolem Lipnice a Ledče nad Sázavou, kde žil také během německé okupace a v poválečných letech. 1952 se přestěhoval do Litomyšle.
 • Debutoval 1910 v Zlaté Praze, dále přispíval zejména do těchto novin a časopisů: Zlatá Praha, Právo lidu, Národní obzor (příl. Besedy Národního obzoru), Samostatnost, Besedy lidu, Právo lidu, Lidové noviny, Světozor, Národní listy, Venkov, Český svět, Večerník Práva lidu aj. Od 1945 sporadicky publikoval pouze v regionálním tisku, např. v Havlíčkově kraji apod. 1970 převyprávěl V. Thiele K. román Sid s titulem Šťastný greenorn (1970).
Další informace

Díla v databázi:

Kuděj, Zdeněk Matěj [=Kuděj, Zdeněk Marian]: Majitel zlatých polí

obalkaobalka
Toužimský a Moravec 1946, 269 stran. Obálka Zdeněk Burian, ilustrace Zdeněk Burian.
 1. brož
 2. poloplátěná vazba, přebal
 3. celoplátěná vazba, přebal

Kuděj, Zdeněk Matěj [=Kuděj, Zdeněk Marian]: Safijánská zima

obalkaobalka
b. n. [b. r.], 64 stran. Obálka anonym, ilustrace Karel Němec a Jaroslav Panuška.
Zcela anonymní, nicméně vysoce profesionální vydání. Vyšlo pravděpodobně v roce 1943.
 1. brož - 1. verze (s obrázkem)
 2. brož - 2. verze (typografická obálka)

Kuděj, Zdeněk Matěj [=Kuděj, Zdeněk Marian]: Safijánská zima

obalka
Krajské nakladatelství Havlíčkův Brod 1957, 64 stran. Obálka Josef Bulant, ilustrace Josef Bulant.
 1. brož

Kuděj, Zdeněk Matěj [=Kuděj, Zdeněk Marian]: Safijánská zima

obalka
Krajské nakladatelství Havlíčkův Brod 1960, 88 stran. Obálka Josef Bulant, ilustrace Josef Bulant.
 1. celoplátěná vazba, přebal

Kuděj, Zdeněk Matěj [=Kuděj, Zdeněk Marian]: Tarzanova babička

Sensační odhalení ze života slavné opí dámy. Humoristický román.
obalkaobalkaobalkaobalkaobalka
Ústřední dělnické knihkupectví, nakladatelství a antikvariát [Antonín Svěcený] 1926, 508 stran. Obálka Josef Lada [knižní vydání], Václav Čutta [sešitová obálka], ilustrace F. K. Loukotka.
 1. 2 brože
 2. celoplátěná vazba - 1. verze (ostrov a palma)
 3. celoplátěná vazba - 2. verze (s velrybou)
 4. sešity (první s tónovanou obálkou, ostatní s jednobarevnou)