Leonclifton.cz - reklama

Kubec, Václav: Oheň nad Urálem

obalka
Časop. vyd.: České Slovo [b. r.], 248 stran. Ilustrace Jar. Švábenský.
  1. časopisové vydání