Leonclifton.cz - reklama

Karásek ze Lvovic, Jiří [=Karásek, Josef Jiří]: Genenda

obalkaobalka
F. Kobliha 1928. Ilustrace František Kobliha.
  1. složky v papírovém pouzdru - lepší výtisky na císařském japanu (22 exemplářů, číslované červeně I až XV, autorské pak fialově I až VII)
  2. složky v papírovém pouzdru - zbytek nákladu (55 exemplářů) na Zandersově papíře (modře číslované 1 až 20 s kolorovanými iniciálami a titulním listem, nekolorované černě číslované 1 až 20, autorské fialově číslované 1 až 15)
  3. složky v papírovém pouzdru - nečíslované výtisky (zřejmě přetisk)